Skill đao khách thiện nữ | Cách tăng tu vi

Bài viết giới thiệu bộ skill của môn phái đao khách trong ” THIỆN NỮ MOBILE VNG”

Đao khách là môn phái cận chiến sử dụng vũ khí là đao với sức tấn công đơn cao nhất, đặc biệt là khi có bạo phát. Ngoài ra, Đao khách còn có khả năng đặt bẫy cùng khả năng sinh tồn cao, không sợ bất kỳ môn phái nào trên chiến trường.


Kỹ năng của đao khách

 • Cận Chiến Vật Công | Cấp 1
 • Xà Độc Công Tâm | Cấp 1
 • Hổ Dược Giản | Cấp 5
 • Ưng Kích Trường Không | Cấp 10
 • Mang Thích Tại Bối | Cấp 15
 • Bẫy Huyết Điệt | Cấp 20
 • Bẫy Giảm Tốc | Cấp 30
 • Kiêu Xà Phệ Tâm | Cấp 40
 • Phệ Huyết Tẩm Cốt | Cấp 50
 • Dã Lang Khải | Cấp 60
 • Bẫy Hôn Mê | Cấp 70
 • Giảo Thố Tam Quật | Cấp 70
 • Bách Độc Xuyên Tâm | Cấp 75
 • Bẫy Choáng | Cấp 80
 • Đĩnh Nhi Tẩu Hiểm | Cấp 85
 • Ưng Nhãn Quyết | cấp 90
 • Khốn Thú Nhất Bác | Cấp 95
 • Nộ Long Trảo | Cấp 100

SKill thiên phú của đao khách

 • Kiêu Xà Triền Thân | Cấp 40
 • Kiên Cố Vững Chắc | cấp 40
 • Thương Ưng Lãm Nguyệt | Cấp 40
 • Tâm Cuồng Ý Loạn | Cấp 60
 • Huyết Ẩm Hoan Ca | Cấp 60
 • Mang Thích Nhập Cốt | Cấp 60
 • Độc Thủ Tôn | Cấp 80
 • Tâm Ma Quy Nhất | cấp 80
 • Rút Đao Đoạn Hận | Cấp 80
 • Hùng Sư Kính | cấp 100
 • Phá Phủ Trầm Chu | Cấp 100
 • Lưu Vân Pháp | Cấp 100

Cách tăng skill đao khách

Xem chi tiết qua video này :

Tham khảo thêm :

 • Skill họa hồn thiện nữ mobile
 • Các phái khác thiện nữ mobile

Hy vọng bài viết Skill đao khách thiện nữ | Cách tăng tu vi sẽ giúp bạn có thêm những kỹ năng bổ ích nhất khi chơi game.